PiL2

Sesja główna kanoniczna #8 IS1 (S1.5)

poprzednie dwie nie wnosiły nic do głównej fabuły, poza drobnymi wątkami romansowymi + sielankowymi

Murasa został nakaz, by udać się do swego brata. Po dotarciu tam, ten przedstawił mu jego plany odnośnie zwalczenia zagrożenia wyspy, jakim było zarówno Irrehos, jak i Czarni. Wierzył, że pierwszym krokiem do tego będzie zdobycie kontroli nad całą wyspą. Po przekazaniu planu bratu, odesłał go z powrotem do siebie.

W czasie rozmowy między Murasą i Anną, doszło do małej sprzeczki. Dziewczyna nie zgodziła się na przekazanie kontroli obozu Murasie, po czym oznajmiła neutralność w czasie konfliktów, między wschodnim obozem a resztą. Postanowiła też oznajmić zerwanie, z powodu mentalnego chaosu w Murasie. Po tym, odeszła.

Murasa załamał się po tym, nie mogąc w to uwierzyć. Gdy w końcu pogodził się z tym faktem, postanowił, że usunie zagrożenie jakim są czarni i irrehos, nim stanie się większa tragedia. Liczy, że uda mu się znów do niej wrócić, gdy siłą usunie zagrożenie. Wtedy też zauważył w swoim odbiciu, że jego ciało zmienia się na skutek mutacji, zgodnie ze standardami Antycznych. Liczy, że to pomoże mu w jego celu.

Comments

Zorrozo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.